การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการติดตามมาตรการ ป้องกันการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์15 ม.ค. 2564 02:23โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งว่า สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับระบบกำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการเรียนการสอน  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม-มกราคม 2564) ผ่านระบบอนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ covid.moe.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม  2564   การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการติดตามมาตรการป้องกันการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2563
          (เดือนธันวาคม-มกราคม 2564) ผ่านระบบออนไลน์
คลิกที่นี่ covid.moe.go.th 

Comments