การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

โพสต์13 ก.ค. 2560 08:32โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2560 08:32 ]
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา ของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ซึ่งได้มอบทุนเป็นประจำทุกปี ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี
ครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นทุนแบบให้เปล่าไม่มีีข้อผูกพันใด ๆและไม่ต่อเนื่อง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศูนย์ละ 1 คน
และมัธยมศึกษา ศูนย์ละ 1 คนสำหรับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาใดไม่มีโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้พิจารณานักเรียนรับทุนระดับประะถมศึกษา 2 คน ส่งภายในวันที่ 19กรกฎาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบ