การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนขนาดเล็ก 141โรง)

โพสต์10 มี.ค. 2563 15:54โดยดร.เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 20:02 โดย kkn2 admin ]
การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562และเตรียมความพร้อมการดำเนินการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2.แบบนิเทศ (แบบ01  word)  pdf

Comments