การประชุมจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 15:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย
การประชุมจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2560 รายละเอียด คลิกที่นี่
Comments