การประชุมวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:23โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 01:37 ]
ดร.โชติพิพิฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา  โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ศึกษานิเทศน์  สถานที่ห้องพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ 27 มกราคม 2560   คลิกดูภาพกิจกรรม

การประชุมวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาComments