การสมัครกรรมการศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โพสต์9 ต.ค. 2560 19:50โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 21:25 ]
เรียนแจ้งทุกโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแจ้งบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครเป็นกรรมการตัดสินได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น 
โดยส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ไปที่ prapro29@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
เพื่อคัดเลือกส่งส่วนการดำเนินงานต่อไป
สิ่งที่ส่งมาด้วย(แบบฟอร์มส่งข้อมูล)
Comments