การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ก.ค. 2560 08:25โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สพฐ.ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฤสสวท.)จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
เพื่อสอบคัดเลือก เข้าโครงการฯจึงแจ้งโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2560 ถึง 4 กันยายน 2560 และสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสารฺ์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Comments