การสอบ Pre O-NET2561

โพสต์30 ธ.ค. 2561 22:33โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียน  ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียน

สพป.ขอนแก่น เขต 2 กำหนดทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันทั้งเขตพื้นที่ 

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สนามสอบที่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากำหนด 

จึงเรียนเชิญประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหรือผู้แทน รับแผ่น CD-R ข้อสอบ Pre O-NET ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ในวันที่ 2 มกราคม 2561 เพื่อทำสำเนาแผ่น CD-R ข้อสอบ ให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย และขอความร่วมมือ

ศูนย์เครือข่าย รวบรวมไฟล์ผลการทดสอบของแต่ละโรงเรียนตามแบบกรอกคะแนน (Microsoft Excel) ที่กำหนด 

ส่ง สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทางระบบ e-office (Zip ไฟล์ก่อนส่ง) ภายในวันที่ 14 มกราคม  2562 ด้วย 

ดังรายละเอียดที่แนบครับ


หนังสือนำส่ง+ปฏิทิน

ตารางสอบ

คู่มือประมวลผลข้อสอบPre O-NET


Comments