การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๘

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:44โดยประสงค์ พรหมเมตตา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำประกาศเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๘" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนรองรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA ๒๐๑๘) ดังเอกสารที่แนบ
Comments