การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานปลาย ปีการศึกษา 2561

โพสต์12 มี.ค. 2562 21:42โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 21:51 ]
การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
-------------------------------------
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย
1. วิธีการบันทึกคะแนน
2. วิธีการแปลงคะแนนสอบ
3. แก้ไขไฟล์ภาษาไทย ป.2 และ ภาษาอังกฤษ ป.5
4. การรายงานข้อมูลให้เขตพื้นที่การศึกษา
   4.1 รายงานเฉพาะค่าเฉลี่ยร้อยละแต่ละวิชาและระดับชั้นผ่านทางระบบออนไลน์  ตาม QR CODE
   4.2 รายงานเป็นไฟล์ EXCEL แต่ละวิชาและระดับชั้น  ผ่านทางอีเมล์ : thepphana@hotmail.co.th โดย Zip  ไฟล์ excel ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบการทดสอบ ศน.เทพนา เครือคำ  โทร  0807388989
   4.3 นำเสนอ PPT ขั้นตอนการทำงาน คลิก

Comments