การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์2 ก.ค. 2560 21:33โดยkkn2 admin
สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ แจ้งและอนุญาตบุคลากรในบังคับบัญชาท่าน เข้ารับการอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    คลิกที่นี่


Comments