การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ”

โพสต์29 ก.ค. 2562 23:13โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 1 คน   และครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน  รวมทั้งสิ้นโรงเรียนละ  3 คน    ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Comments