การอบรมการใช้งาน โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)

โพสต์23 มี.ค. 2560 07:14โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2560 15:27 ]
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การบันทึกผลการเรียนนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา   คลิกเข้าใช้งานโปรแกรม

ภาพกิจกรรม

Comments