การอบรม สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล

โพสต์25 เม.ย. 2560 22:13โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 01:29 ]
เรียนแจ้งโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ โรงเรียนตามรายชื่อท้ายนี้ ส่งครูเข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษาประจำจังหวัด (ศูนย์ขอนแก่นมี 2 ที่ คือ รร.ศรีกระนวนวิทยาคม และรร.ภูเวียงวิทยาคม)  รายละเอียดอื่นๆ ดังเอกสารที่แนบครับ
1.ชุมชนบ้านหัวขัว
2.บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
3.บ้านขามป้อม
4.บ้านละว้า
5.บ้านห้วยแร่
6.บ้านไผ่ประถมศึกษา
7.ชุมชนบ้านชนบท
8.ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
9.เบญจมิตรวิทยาคม
10.บ้านโนนพะยอมพิทยไพศาล
Comments