การอบรมทางไกล 7 พค 2563

โพสต์5 พ.ค. 2563 02:11โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 15:10 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน จึงจะได้จัด  การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (Video Conference)  ผ่านช่องทางดังนี้ 
Comments