การย้ายข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

โพสต์28 ธ.ค. 2564 20:21โดยนายเทอดชัย บัวผาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษา  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู รับทราบ  โดยหากมีผู้ประสงค์ย้ายไปดำรงใน สพป ขอนแก่น เขต 2  (การย้ายปกติ)
Comments