การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสต์20 มิ.ย. 2565 01:26โดยภัชราภรณ์ บัวขวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  รับยื่นคำร้องขอย้าย ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕ กรกฎาคมคำร้องขอย้ายพิจารณาได้ไม่เกินวันที่  ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดไป  รายละเอียดดังนี้
Comments