เกียรติบัตร การทดสอบวิชาการ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 22:28โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ตามที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  โดยได้จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้ประกาศผลการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร (เหรียญทอง / เหรียญเงิน / เหรียญทองแดง) ดังเอกสารที่แนบครับ
Comments