เกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)” วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา

โพสต์11 เม.ย. 2560 22:54โดยนางสาวญานิสา สะภา

ตามที่กลุ่มงานนิเทศฯ และผู้ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open  Approach) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และได้ดำเนินการจัดกิจกรรม“กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open  Class) โดยวิธีการศึกษาชั้นเรียน  (Lesson  Study)” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  ณ  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ไปแล้วนั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินงานจึงได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 216 คน (ด้วยวิธีการ Online) คลิกที่นี่ 


Comments