เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม

โพสต์23 พ.ย. 2561 00:07โดยประสงค์ พรหมเมตตา
โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยได้รับเกียรติ และความเมตตาจากท่าน รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างละเอียด รวมทั้งเอกสารประกอบการอบรมฯ รับเกียรติบัตร  คลิกที่นี่
Comments