เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โปรแกรม ปพ.3 ออนไลน์

โพสต์2 ก.ย. 2564 00:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2564 00:56 ]
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563" ด้วยระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพป.ขอนแก่น เขต 2 จึงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมดังไฟล์ที่แนบ
Comments