คำสั่งดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 ก.พ. 2562 00:09โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 00:12 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้กำหนด การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และกำหนดให้กรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบอัตนัยในการทดสอบดังกล่าว เป็นกรรมการต่างศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากัน ในการนี้โรงเรียนสามารถตรวจสอบคำสั่งได้ตามลิงค์ที่แจ้ง และขอเชิญกรรมการที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังเอกสารที่แจ้ง ตามลิงค์เว็บไซต์ http://prasong.esdc.go.th/ 

Comments