คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

โพสต์23 ม.ค. 2562 00:43โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 21:26 ]
สพป. ขอนแก่น เขต 2 ขอส่งคำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกาา 2561 และเรียนเชิญคณะกรรมการประชุม ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกอบด้วยตัวแทนศูนย์สอบ , หัวหน้าสนามสอบ, กรรมการกลาง , ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ และกรรมการคุมสอบทุกคน  แบ่งกรรมการเป็น ๒ ชุด ดังนี้

  ชุดที่ 1 กรรมการที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ , บ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย เวลา 08.30 - 12.00 น.

  ชุดที่ 2 กรรมการที่สนามสอบอยู่ในพื้นที่อำเภอชนบท , มัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย เวลา 13.30 - 16.30 น.

สามารถดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่ http://prasong.esdc.go.th/ 

หนังสือเชิญประชุม

คำสั่งอำนวยการและรับส่งข้อสอบ

Comments