คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โพสต์14 ม.ค. 2563 23:57โดยประสงค์ พรหมเมตตา   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 19:56 ]
คำสั่งคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เฉพาะระดับสนามสอบโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://prasong.esdc.go.th/

หมายเหตุ     1. คลิกดาวน์โหลด คำสั่งระดับศูนย์สอบ
                    2. กำหนดวันประชุมกรรมการ 30 มกราคม 2563 หนังสือเชิญประชุม
Comments