ขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด

โพสต์5 มิ.ย. 2560 02:12โดยนายเทอดชัย บัวผาย
เรื่องการ ขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จะดำเนินการประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลังเก่า ของโรงเรียนในสังกัด 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่างๆ ในการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่า ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มิ.ย. 60 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลา ราชการ ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Comments