โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)

โพสต์27 พ.ค. 2561 20:46โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2561 20:49 ]
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No copy)
Comments