โรงเรียนทุกโรงเรียน รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน

โพสต์28 มิ.ย. 2564 19:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2564 20:51 ]

(รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกสัปดาห์)โรงเรียนทุกโรงเรียน  ขอให้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVDI19) โรงเรียนในสังกัด

1.หนังสือราชการ
2.คลิกที่นี่ http://202.29.173.26/open2564/
3. รหัส SMIS 

Comments