ด่วน กรอกข้อมูล ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา 19 มกราคม 2561

โพสต์19 ม.ค. 2561 03:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2561 15:28 ]

เชิญประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา และกรอกข้อมูล  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา  19 มกราคม 2561

 
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดประชุมติดตามและชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ โรงเรียนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา  13.00 น-16.00 น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา และถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลด้วยระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศรับฟังร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
                  1. แจ้งให้ครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 19 มกราคม  2561 ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ห้องประชุมโสตฯโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
                  2จัดเตรียมข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนตนเองตามแบบแบบสำรวจข้อมูลการใช้
งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระยะที่ 2 ผู้บริหารลงนามรับรองนำส่งในวันประชุม 
  3. ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ที่สนใจทั่วไปรับชมทางไกลผ่านซ่องทางเว็บไซต์ https://www.youtube.com/OBECTVONLINE และโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ซ่อง 14Comments