ลิ้งสำรอง ระบบ e-office เนื่องจากระบบระบบเครือข่าย UNINET ขัดข้อง

โพสต์22 เม.ย. 2564 21:32โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2564 20:10 ]
เรียน  ท่าน ผู้บริหารและบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 2 ทุกท่าน  เนื่องจากระบบเครือข่าย UNINET ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักล่มเนื่องจากสาย fiber ขาด (อยู่นอกเหนือการดูแลของ สพป.ขอนแก่น เขต 2)  ซึ่งการซ่อมบำรุงในช่วงนี้ อาจจะล่าช้าหรือใช้เวลาหลายวันได้   มีผลทำให้ระบบบริการผ่านอินเทอร์เน็ตของ  สพป.ขอนแก่น เขต 2 มีปัญหา โดยเฉพาะระบบ e-office   การแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการเปลี่ยนไปใช้ระบบสำรอง (เวลา 10.00 น.วันที่ 23 เมย 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งระบบสำรองจะทำให้การใช้งานช้ากว่าปกติ  โดยท่านสามารถเชื่อมต่อระบบ e-office ได้ซ่องทางสำรองที่ นี่ http://122.154.128.164/amssplus/ ยกเว้นระบบสลิปเงินเดือนยังใช้งานไม่ได้ ส่วนระบบอื่น ปกติ  (ICT สพป.ขอนแก่น เขต 2 โทร 086-8567270)
วันที่ 23 เมษายน 2564  เวลา 10.30 น.

หากในสถานณ์ปกติ ให้ใช้ที่นี่ http://202.29.212.228/amssplus/
Comments