การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

โพสต์20 เม.ย. 2560 03:56โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2560 03:57 ]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อรับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกฯและบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่3 ประกาศลงบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 15 พ.ค. 60 รายละเอียดแนบพร้อนนี้มีบางอย่างไม่ถูกต้อง รายละเอียด
เราพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Google เราจะพยายามต่อไป...
1 จาก 4,635

การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

Comments