มอบทุนคาราบาว

โพสต์19 มี.ค. 2560 19:21โดยnudjarin05@esdc.go.th
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานการรับมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร จากคุณยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ประธานมูลนิธิคาราบาว มอบให้แก่ เด็กหญิงกัลยา นุ่มสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียน เรียงความ หัวข้อ "ของดีประจำตำบลของหนู"ในการประกวดและชิงรางวัลการเขียนเรียงความและการใช้ภาษาไทย ตามโครงการ"ตำบลของหนู"เพื่อปลุกจิตสำนึกเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน ซึ่งบริษัทคาราบาวกรุ๊ป จำกัด มหาชน ได้จัดขึ้น และยังได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับตำบลนาข่าเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในแต่ละด้านของท้องถิ่นในคราวเดียวกันนี้อีกด้วย
Comments