แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)ระลอกไหม่ สพป.ขอนแก่น เขต 2

โพสต์28 พ.ค. 2564 06:36โดยนิเทศออนไลน์ ศน เทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2564 04:44 ]
ด่วนที่สุด (28พค2564)ด้วยกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 4 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของนักเรียน ในการนี้จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัดและรายงานผลการดำเนินงาน  (ภายใน28พค2564) คลิกที่นี่ 
Comments