ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:29โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ค่าย STEM Education และการบริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการลงมือปฏิบัติจริง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทั้งนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ จึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจ ได้ศึกษาจากเอกสารดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kksci.com/  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๖๔๕๕ ๙๕๓๓

Comments