ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

โพสต์1 ส.ค. 2562 23:53โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่มีนักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความสนใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Comments