ประชุม กรรมการดำเนินการสอบ O-NET2559

โพสต์25 ม.ค. 2560 19:12โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2560 03:18 ]

ายสมหมาย  ขุมดินพิทักษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เชิญกรรมการดำเนินการสอบ O-NET2559   ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลาง(สนามละ 1 คน)  ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ ประชุมวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2  เพื่อความเข้าใจคณะกรรมการประจำสนามสอบในการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต  สพป.ขอนแก่น เขต 2 วันที่ 26 มกราคม  2560  สามารถติดตามรายละเอียดเว็บไซต์ศุนย์ประสานงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาเว็บไซต์ http://prasong.esdc.go.th/homeComments