ประชุมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

โพสต์7 ก.พ. 2560 19:22โดยkkn2 admin

ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินการตามนโยบาย การอ่านการเขียนได้  โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ในอนาคต  ระดมความคิดเห็นการเลือกใช้นวัตกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนที่ได้ผลดี   ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ประธานศูนย์เครือข่าย  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล   ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09:00-12.00 น.   คลิกดูภาพกิจกรรม
Comments