ประชุมทางไกล ระบบสารสนเทศ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โพสต์6 ก.พ. 2560 18:21โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 18:46 ]

6 กุมภาพันธ์  2560   เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมศรีสง่าชัย  โดยมี ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันในโอกาสทางการเรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยที่ 2 ผ่านระบบ Tele Conference เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยจะเริ่มนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนตั้งแต่ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเพื่อให้โรงเรียนในทุกสังกัดเกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานด้านระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน   โดยมีเว็บไซต์สนับสนุนโครงการ เอกสารคู่มือ การกรอกข้อมูลในการทำงาน ได้แก่  https://cct.thaieduforall.org/

ดูวีดีโอ ย้อนหลัง  https://www.youtube.com/watch?v=lokYXpR1Pqs   นุจริน ข่าว 
Comments