ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย

โพสต์4 เม.ย. 2560 08:03โดยkkn2 admin
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย รักษ์วัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 รณรงค์ "สงกรานต์ ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2560  คลิกที่นี่
Comments