ประกาศการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 01:49โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 03:58 ]
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ รางวัล  คลิ๊กที่นี่