ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์2 มิ.ย. 2560 10:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย
ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงให้กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้อันดับที่ 1 ของแต่ละประเภท เป็นตัวแทนของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 เข้าร่วมการประกวด ในระดับจังหวัด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น : นายธีระศักดิ์  คำดำ โทร.0841652342   คลิกที่นี่

Comments