ประกาศรับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 04:03โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 04:08 ]
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่เคารพ ยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๐ คลิ๊กที่นี่
Comments