ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเหรียญรางวัลการทดสอบวิชาการ นานาชาติ ปี2562

โพสต์21 ม.ค. 2562 00:41โดยประสงค์ พรหมเมตตา
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้ทดสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ที่ผ่านมา คณะผู้ดำเนินการทดสอบได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน ดังเอกสารที่แนบครับ


Comments