ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

โพสต์21 มิ.ย. 2565 02:15โดยภัชราภรณ์ บัวขวา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)   แนบประกาศที่นี่
Comments