ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสต์9 ม.ค. 2563 06:12โดยประสงค์ พรหมเมตตา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าทดสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

          ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้รับสมัครนักเรียนทุกสังกัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net นั้น

          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ของแต่ละวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. โดยกำหนดสถานที่สอบแข่งขันไว้ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ รายงานตัว ณ ห้องสอบ เวลา 07.30-08.45 น.

          ทั้งนี้ ได้เปิดระบบออนไลน์ให้โรงเรียนจัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบออนไลน์ http://www.obecimso.net ตั้งแต่วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562-วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อมอบให้นักเรียนนำไปแสดงในวันที่ไปสอบ

 

          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบออนไลน์

 

                    จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Comments