ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน

โพสต์6 เม.ย. 2560 01:25โดยนายเทอดชัย บัวผาย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

คลิกที่นี่

Comments