การลงทะเบียนและติดตามผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์5 ก.ค. 2560 04:08โดยkkn2 admin   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2560 04:11 โดย นายเทอดชัย บัวผาย ]
ระบบลงทะเบียนและติดตามผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบบจะพร้อมให้ครูลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการสำหรับโรงเรียน (ดังแนบ)  โดยให้ท่านแจ้งให้ครูทราบและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ