ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการคัดเลือก ย้าย โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

โพสต์3 พ.ย. 2565 01:45โดยภัชราภรณ์ บัวขวา   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2565 01:51 ]

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)   ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  แทนตำแหน่งที่ว่าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒   ประกาศที่นี่

Comments