เรงรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน และงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:11โดยnudjarin05@esdc.go.th
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน และงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ คลิกที่นี่
Comments