รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เชิญการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โพสต์5 ก.ค. 2560 01:10โดยประสงค์ พรหมเมตตา
      กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Chulabhorn’s Science-Math Test 2017)  ในวันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่เสมอ และกระตุ้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
        จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมทดสอบ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยครับ
Comments