สำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี งบประมาณ 2563

โพสต์3 ธ.ค. 2561 01:00โดยนายเทอดชัย บัวผาย   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2561 01:04 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จัดทำแบบสำรวจความต้องการอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปี งบประมาณ 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงใคร่แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กในปีปัจจุบัน ดำเนินการตรารายละเอียดดังแนบ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270 ID-LINE :therdchai2512 ictkk2@gmail.com
โรงเรียนดำเนินการภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561
Comments